Ölünün zekat borcu

Ölen kişinin mirasının ne kadarı ile zekat borcu ödenebilir?
Bir kişi hayatta iken zekatını ödeyemediğinden doğan zekat borcu ya da ölümünden önce ödeyemediği zekatın ödenmesi için vasiyet etse ancak geride bıraktığı malın en fazla üçte biri kadarı ile zekat ödenebilir.

Eğer zekat borcu malının üçte birinden fazla ise zekatı veren varisleri kalanı ödemek isterse öder.. istemezse kalan zekatı ödenmez. ve borçlu olarak ölmüş olur. Ve ahirette ödenmeyen zekattan dolayı sorumlu olur.

Bu sebebten dolayı zekat borçlarını biriktirmemek gerekir ve zamanında ödemek lazımdır.

İbni Nüceym Fetvalarından: "Müteveffanın (ölen kimsenin) vasiyet eylediği zekat, malının tamamından verilmeyip servetinin üçte birinden ödenir" (H.Ec. 1/17)

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1.html