Sadakanın Faydaları (Nihat Hatipoğlu)

Sadaka deyip geçmeyin!

Gönülden koparak fakire, muhtaca ve çıkmazda olana ayrılan para veya iyiliğe sadaka denir. Sadaka para türünden olabildiği gibi muhtaca yardım, darda olanı rahatlatma gibi hizmet türünden de olabilir.
Sadakanın dünyevi ve uhrevi faydaları vardır.

Dünyadaki faydaları:

1- Malı temizler.

2- Bilmeden karışmış haram malı durular.

3- Kaza ve belaya engel olur.

4- Hastalıklardan korur.

5- Kişinin gayesine ermesini sağlar.

6- Muhtacın, fakirin duasını almaya sebep olur.

7- Malın bereketini çoğaltır.

8- Rızkın helalden gelmesinin yolunu açar.

9- Dualarının kabulünü sağlar.

10- Haset, kin, nefret gibi düşmanca bakışları azaltır.

Ahiretteki faydaları:


1- Son andaki ölüm acısını hafifletir.

2- Son anda imanla ölmeye fayda sağlar.

3- Kabir suallerini cevaplamaya yarar sağlar.

4- Kabrin sıkıştırılmasını hafifletir.

5- Kabir azabına engel olur.

6- Kıyametin dehşetini hafifletir.

7- Şefaati almaya sebep olur.

8- Cehennem azabını uzaklaştırır.

9- Kul haklarından kurtulmak için Yüce Allah'a gidecek yüzü olur.

10- Cennetteki dereceyi yükseltir.

11- Sırat köprüsünden kolay geçisi sağlar.

12- Malın ve kazancın hesabını vermeyi kolaylaştırır.

13- Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şefaatine ulaştırır.

14- Sadaka verilen kişi Allah katında iyi insan ise; onun ahirette yardımını sağlar.