Borçlunun fitre ve zekat vermesi gerekir mi?

Borcu olan kimsenin zekat ve fitre vermesi şartmıdır?Borçlu kişilerin fitre ve zekat vermesi gerekir mi?
Borçlu kimse,önce malının tamamını hesaplar.Daha sonra içerisinden borçlu olduğu miktarı çıkarır.Ana maldan borç çıkarıldıktan sonra hala o kimsenin malı nisaba ulaşıyorsa yani ;80 gram altın veya ona eşit para veya ticaret malı kalıyorsa,o kimse malın geri kalan kısmından hesaplayarak kırkta bir zekat ve fitresini(kişi başı iki öğün yemek parasını verir.

Ancak borcu çıktıktan geriye nisaba ulaşmayan bir miktar kalırsa,ona zekat ve fitre düşmez.Ancak hem zekatta hemde fitrede temlik şartı vardır.Zekat ve fitre yerine fakirlere yemek yedirse bu zekat ve fitre yerine geçmez.