Kadınların mehirlerine zekat düşer mi?

Kadınların kocaları tarafından verilen mehirlerine zekat düşer mi?Nişan ve düğün zamanı takılan mehirlere zekat vermek gerekiyor mu?
Eğer bu mehir,mehri muaccel ise ve nisaba ulaşıyorsa,zekatı verilir.Eğer mehri müeccel ise,alacaklı kimsenin hükmüne tabi olur.Mehrini aldıktan sonra zekatını verir.
Kadınlara nikah sebebiyle erkek tarafından verilen mehir iki kısımdır.Mehri muaccel:Acele yani söz,nişan ve düğün esnasında mehir niyeti ile kadına takılan altın takılardır.

Mehri müeccel:eceli ,vakti olan ve ertelenmiş mehir demektir ki,Bu da nikah kıyılırken kadının erkekten nefsi karşılığında istediği belli miktarda bir mebleğdır ki,bunu hemen ödenmez.Daha sonra ödenmek kaydıyla şahitler huzurunda kabul edilen mihirdir.

Bu ikinci kısım olan mehri müecceli olan kimse eğer kocası bu mehri hanımına almış ve ödemiş ise,üzerinden senesi geçtikten sonra nisaba ulaşıyorsa onlara zekat verilir.

Ancak Henüz kocası tarafından ödenmedi ise,alacaklısından gelecek mal hükmünde olur. Mehir eline geçinceye kadar zekata tabi değildir.Ancak tahsil edildiği zaman yani kocası ödediği zaman zekata tabi olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1692.html