Zekat verirken niyet etmek şart mıdır?

Zekat verirken niyet etmek gerekir mi?Zekatı dağıtırken her fakirde ayrı ayrı niyet etmek şartmıdır?Niyet yapılmadan zekat verilse o zekat geçerli olur mu?
Zekat verirken veya anamaldan zekat verilecekleri ayırırken niyet edilmesi şarttır.Eğer zekatı verirken veya ayırırken zekat niyeti getirilmez ise,zekat ödenmiş olamaz.

Çünkü zekat bir ibadet olduğu için onda niyet şarttır.Niyette de amel ile beraberlik asıldır.Ancak zekat çeşitli kimselere verildiği için,her bir kimseye verildiğindeeğer niyet şart olursa güç olur.Bunun için,oruca başlamazdan evvelgetirilen niyet nasıl orucun sıhhati için kafi geliyorsa,zekatın sıhhati için de ödenmesi gereken miktar anamaldan ayrılırken zekat niyetini getirmek yeterlidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1472.html