Düğünlerde takılan takılar zekat yerine geçer mi?

Düğünlerde taktığımız hediye takıları zekata sayabilirmiyiz? Düğünde taktığımız hediye altın veya para zekat yerine geçer mi?
Zekatın geçerli olması için bazı şartları vardır ki,bunlardan biri,Zekatı verirken niyet etmektir.Diğeri de,Zekatın verileceği yerlerdir.Nisaba sahip olan yani 80 gram altın veya buna eşdeğer parası veya ticaret malı olan kimse şer'an zengindir.Bu kimselere zekat verilmez.Düğünde taktığınız takının zekat olması için gelin ve damadın nisaba baliğ olmaması gerekiyor.

Ayrıca gelin damat fakir olsa bile yani 80 gram altını olmasa bile takıyı takarken zekata diye niyet etmek gerekir.Taktıktan sonra zekata saymakla zekat olmaz. Eğer bu şartlar mevcut olursa fakir olan gelin ve damada zekata niyet ederek takı takılabilir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1707.html