Zekatı başka ülkelerdeki fakirlere vermek günah mı?

Zekatımızı başka şehirdeki fakirlere vermek caiz midir?Mesela şimdi bir takım dernekler var onlar vasıtasıyla zekatlarımızı uzaktaki ülke veya şehirlerdeki muhtaçlara göndermek caiz midir?
Zekât veren kimsenin zekâtını, yakını olmayan veya muhtâc ol­mayan için başka bir memlekete götürmesi mekrûhdur. Çünkü o götür­mede çevresinin hakkını yok etmek vardır.

Yâni şayet zekât veren kim­se, zekâtı yakınına ve kendi memleketi halkından daha muhtâc olan bir topluluğa götürse, o götürmede sıla-ı rahm (yakınlarını gözetmek) veya gönderdiği yerde ihtiyâcı gidermek daha çok olduğu için, mekruh olmaz. Eğer onlardan başkasına götürürse, mekruh olmasına rağmen caizdir. Çünkü zekât verilen kim­seler mutlak fukaradır.