Hicret.org Zekat

Hicret.org Zekat

Fidye neyden ne kadar verilir?

Fitre buğday, arpa, üzüm ve hurma gibi temel gıda maddelerinden verilir.

Bunların fiyatları ise her Ramazan?da değişik olabilir. Muhitine göre de farklılık arz eder. Bu farklılığı muhitin müftülükleri tesbit edip mahallinde ilân ederler. Bu ilânlarda fitresini buğdaydan vermek isteyen, arpa, yahut üzüm veya hurmadan vermiş olmayı isteyenler bunların tutarı olan para ne ise onu fitre olarak kabûl ederler. Böylece fitre miktarı da mahallin müftülüklerince tesbit ve tâmim edilmiş olur. Biz de o ilânlardan öğreniriz.

Kaynak:http://www.ahmetsahin.org/makaledetay.asp?id=262

Fitre ne zaman verilir?

Sadaka-i fıtrın edasının vakti, bayram sabahıdır.

O günden önce ölen ve zengin iken fakir düşen kimselere sadaka-i fıtır vacib olmaz. Bayram gecesi güneş doğmadan önce doğan çocuğun fitresini vermek vacibtir. Fitre bayram sabahından önce ve sonra her ne zaman verilse sahihtir ve eda olur; onun kazası yoktur.

Fakat müstehap olan sabah namazı ile bayram namazı arasında veya birkaç gün önce vermektir. Fitreyi bayramdan sonra vermek caiz ise de, bir vacib geciktirilmiş olacağından iyi değildir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

Kaynak:http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/zekat/fitre-ne-zamana-kadar-verilebilir

Zekatın verileceği yerler neresidir?

Kimlere zekat verilebilir?Zekatın verileceği hususi yerler varmıdır?Kısacası zekat kimlere verilmelidir?
Zekatın kimlere verilebileceği Kur'anı Kerimde tevbe suresinin 60.Ayetinde zikredilmiştir.Buna göre Zekat ancak 8 Sınıf'a verilebilir.

Kur'an-ı Kerimde geçen 8 sınıf insan:
1-(Nisaba sahip olmayan)Fakirler,
2-(Hiç bir şeyi bulunmayan)Miskinler,
3-Zekat toplama memurları,
4-Müellefe-i kulüb(islama yeni girmiş olanları ialama ısndırmak amacıyla yeni Müslüman olanlara),
5-Kölelikten kurtulacak kimselere(para karşılığında efendisinin hür bırakacağı kölelere),
6-(borcunun karşılığı malı bulunmayan)borçlulara,
7-(Fi sebilillah)Allah yolunda olanlara,
8-(Harçlıksız) yolda kalmış olanlara

Bu sekiz sınıfın tamamı günümüz de mevcut değildir.Ancak bu sekiz sınıfın haricine de zekat verilmez.Eğer verilirse zekat geçersiz olur.Ayrıca sadakyı fıtırda zekatın verileceği yerlere verilir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1338.html

Fidye nedir?

Tâkatsizliği ve güçsüzlüğü her geçen gün artarak devam eden ve artık düzelmesi ihtimali olmayan düşkün ihtiyarlar ve şifâsız hastalar, farz ve vacib olan oruç borçlarından kurtulmak için, her oruca mukabil bir fidye verirler. Bir fidye - âyet-i kerîmede de belirtildiği gibi - bir fakiri tam bir gün doyurmaktır. Bir günde ise iki öğün vardır.

Kaynak:http://ramazan.sorularlaislamiyet.com/icerik/fidye-nedir

Zekatın önemi

Beşerin hayat-ı içtimaîsinde(sosyal hayatında) bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın(ihtilallerin) menşe'i(kaynağı) iki kelimedir:

Birisi: "Ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne?"

İkincisi: "Sen çalış, ben yiyeyim."

Zekat kimlere farz'dır?

Kimlerin zekat vermesi gerekir? benim 75 gr bileziğim var,benim zekat vermem gerekir mi?Yani zekat vermek için ne kadar malın olması gerekiyor?
Bir kimseye zekatın farz olması için bazı şartlar aranır ki, bu şartlar o kimsenin Baliğ(ergen)olması, akıllı olması, hür (köle değil) olması,borcunun bulunmaması ve ayrıca asli ihtiyaçlarından fazla olarak üzerinden bir yıl geçmiş olan nisap mikdarı mala sahib olmasıdır.Nisab mikdarı malda ayrıca nema yani üreme ve çoğalma şartıda aranır.Altın ve gümüş çoğalmasa da,nisap miktarı olunca zekatları verilir.

Nisap :Zekatın vacib olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki,bu da kişinin borcundan hariç 20 miskal(80,18 gram)altın veya bunun değerinde para veya ticaret malıdır.

Paranın her 40 liradan 1 lirası zekat olarak verilecektir.Canlı hayvanların zekatı nevine göre değişir.
Koyunda;kırkta bir
Devede;beş devede bir bir koyun
Sığırda;otuzda bir dana'dır.Madenlerde zekata tabidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1336.html

Zekatın toplumsal değeri nedir?

* Zekât, mülkiyette kuvvet dengesidir. Ne tamamen sâhibinin mülkiyetini giderir, ne de tamamen onun elinde bırakıp fakirlerin de onu edinmelerine mâni olur. Mülkiyeti belli ölçüler içinde fakir ile zengin arasında bölüştürür.* Zekât, bir nevi sosyal güvenlik ve içtimaî sigortadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek; fakir, miskin, borçlu, yolda kalmış yolcu gibi zayıf insanların elinden tutmak zekâtın hedefleri arasındadır. Ferdin şahsiyetini takviye eden, iktisaden güçlendiren, maddî ve mânevî imkânlarını geliştiren herşey cem'iyeti de kuvvetlendirir.

Zekat Kimlere Farzdir?

Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olabilmesi için bazi sartlar vardir.Bu sartlari söylece siralayabiliriz:

Müslüman Olmak: Zekat,akli basinda,ergenlik çagina ermis ve hür olan Müslümanlara farzdir. Hanefi mezhebi disindaki diger mezheplere göre çocuklarin ve delilerin de zekat vermeleri gerekir.Onlarin zekatini onlara ait olan maldan velileri verir.Bunlar çocuklarin malina zekat düsmesine delil olarak su hadisi zikrederler: " Mali bulunan bir yetimin velisi olan onun adina ticaret yapsin.Ta zekat onu yemesin." ( Tirmizi, Zekat:15 )

Gayrimeşru yolla elde edilen kazançtan dolayı zekat gerekir mi?

Gayrimeşru yolla elde edilen kazancın sahibi belli ise, bu kazancın sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir.

Bu itibarla, gayrimeşru yolla elde edilen kazancın tamamı ya sahibine iade edilerek veya hayır yolda harcanarak elden çıkarılacağından, zekatının verilmesi söz konusu değildir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#28

Zekat ve Niyet

Zekatta niyetin önemi nedir?

Zekati fakire verirken veya zekat için mal ayirirken bunu zekat olduguna kalben niyet etmek gerektigi hususunda dört mezhep alimleri ittifak halindedir.Dil ile niyete ise gerek yoktur.Bir kimse, bir fakire zekat niyetiyle bir sey verirken onu rencide etmemek için "Bu bir hibedir" dese, zekatin sihhatine zarar vermez. Kendisine zekat verilen kimsenin aldigi seyin zekat oldugunu bilmesi de sart degildir. Fakire ,"Bu benim zekatimdir" demeye gerek yoktur.Ancak baskalarina örnek olmak söz konusu ise, zekatin açiktan verilmesi daha faziletlidir. Çünkü zekat farz bir ibadettir.Farzda ise riya olmaz.

Bir mal fakire niyetsiz olarak verilirse, sonradan bunu zekat olmasi istense, eger verilen sey fakirin elinde duruyorsa, o sey zekat yerine geçer. Fakat elinden çikmissa, zekat yerine geçmez.Asil olan vekilin degil, zekati veren kimsenin niyetidir.Bu sebeble zekat veren kimse verdigi seyi ya vekile verirken veya vekil fakire verirken niyet etmelidir.

Yatırım amacıyla edinilmiş mülkün zekâtı nasıl verilmelidir?

- Ticaret, yatırım, paranın değerini koruma gibi amaçlarla edinilmiş ev, arsa gibi istenildiği zaman hemen satılamayan ve fiyatı da zaman içinde değişen mal varlıklarının zekâtı, satılmadığı sürece "maliyeti ile rayiç bedelinin ortalaması" üzerinden ödenmelidir.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Kimler Öşür Vermelidir?

Zirai ürünlerin yetiştiği araziye sahip olan her müslümana öşür vermek farzdır. Bunun için büluğ ve akıl sahibi olmak şart koşulmamıştır. Yani öşür arazisine sahip olan kişi çocuk veya akıl hastası olsa dahi, ürününün zekatını verecektir.

Hanefilere göre öşür arazisinin vakfedilmesi halinde dahi öşrünün verilmesi farzdır.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Emlakçılar, mülkiyetindeki dairelerin zekatını vermekle yükümlü müdür?

Emlakçilerin ticari amaçlı olarak alıp sattıkları daireler zekata tabidir.

Buna göre, büro, ikamet gibi kullanım amaçlı olmayıp alıp satmak için emlakçilerin ellerinde bulunan dairelerin, borçları çıktıktan sonra değeri nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş ise kırkta bir oranında zekatının verilmesi gerekir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#21

Hangi Ürünlerden Öşür Verilir?

Hangi ürünlerden öşür verileceği konusunda İslam alimleri şu görüşlere sahiptirler:

1- İmam Azam’a (Rh.A.) göre ekilen ve istifade edilen her üründen zekat veriler.

2- Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e (Rh. Aleyhima) göre bir yıl dayanabilecek ürünlerden zekat verilir. Zamanımızda bir çok ürün teknik imkanlar sayesinde bir yıl, hatta daha fazla dayanabilecek duruma getirilebilmektedir. Bu sebeple bir yıl dayanma şartı ile ilgili içtihadın kapsadığı ürünler konusunda yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. İhtiyata uygun olan, herhangi bir sebeple bir yıl dayanabilecek duruma gelen ürünler için de zekat verilmesidir.

3- İmam Şafii’ye (Rh.A.) göre bir ürünün zekata tabi olabilmesi için hurma, üzüm, arpa, buğday, pirinç, mercimek gibi, gıda olması şarttır.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Hangi mallara zekat düşmez?

Açıklaması şu şekildedir:

Haceti asliyye denilen, zaruri ihtiyaç sayılan şeyler zekat nisabına dahil değildir.
İçinde oturduğu evi, ev eşyası, giydiği elbiseler, bineği, hizmet için olan köle, kullanılan silah, kendisine ve ailesinin yiyeceği ve ilim ehlinin kitapları, ve sanatkarın takımları. Ehlinden başkasında bulunan kitaplar haceti asliyye değildir.

Altın ve gümüşün dışındaki her türlü zinet eşyası(inci, yakut, zümrüt gibi),ticaret için olmamak kaydıyla zekat nisabına dahil olmaz. Altın ve gümüş ticaret için bulundurulmayıp, zinet(takıve süs) için olsa veya evde kap kacak, süs eşyası gibi kullanılan bir şey olsa bile altın ve gümüş zekata tabi olur.

Bir kimse altın ve gümüşü ailesine nafaka diye tayin etse (biriktirse)yinede ona zekat düşer.