Hicret.org Zekat

Hicret.org Zekat

Hisse senedinin zekati nasil hesaplanir?

Diger ticaret mallari gibi, hisse senedi zekata tabiidir. Buna göre hisse senedinin degeri tek basina veya zekata tabi baska bir mala eklendiginde, asli ihtiyaçtan fazla olarak nisap miktarina ulasiyorsa, üzerinden bir yil geçtikten sonra zekatinin verilmesi farz olur. Mesela asli ihtiyaçtan fazla olarak Hanefilere göre 85; Safiilere göre 72 gram altina veya bu degerde paraya veya ticari esyaya sahip olan kimse dinen zengin sayilir.

Hisse senedinin nasil hesaplanacagi hususunda alimler arasinda farkli görüsler vardir. Bazi alimler ortaklarina hisse veren sirketleri zekat mükellefiyeti bakimindan ticari ve sinai olmak üzere ikiye ayirirlar. Bazi alimler ise böyle bir ayrima gerek görmezler. Biz önce sirketleri zekat mükellefiyeti bakimindan ikiye ayiran görüs üzerinde duralim.

Ticari sirket, sermayenin pek az kismi sabit tesislere yatirilmis, sermayenin çogu hareketli olan, ihracat, ithalat veya iç pazarda devamli mal ile nakit arasinda yer degistiren sirketlerdir.

Yıllık olarak hesaplanan zekât, yıl içinde kısım kısım ödenebilir mi?

- Zekât hesaplandıktan sonra yıl içinde peyderpey ödeniyorsa ve bu arada enflasyon da oluyorsa bu farkı da ödemek gerekir. Mesela yıl başında bir milyar zekât borcu hesaplanır ve bu, altı ay sonra ödenirse ve bu esnada %50 enflasyon olmuşsa bir buçuk milyar ödeme yapılması gerekir.

Ödemeyi ertelemenin sebebi de zekâtı verecek olanın değil, yoksulun menfaati gereği olmalıdır. Azar azar vermenin daha yararlı olması, layık olanı bulmak için beklemek caiz olan erteleme sebeplerine örnektir.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Fidyeyle İlgili Hadisler

Ata'nın anlattığına göre, Ibnu Abbas (radiyu anh) şu ayeti okurken dinlemiştir: "Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir" (Bakara, 184). Ibnu Abbas (radiyu anh) ayeti okuduktan sonra ilave etti: "Bu ayet, oruç tutmaya tahammül edemeyen yaşli erkek ve yaşlı kadın hakkında mensuh değildir. Onlar da her bir günün orucu yerine bir fakir doyururlar."
Buhari, Tefsir, Bakara 25; Nesai, Siyam 63 (4, 190-191); Ebu Davud, Savm 3, (2318), Siyam 2, (2316).

Zekat Malı Korur

Peygamber Efendimiz (A.S.M):

"Zekât vererek mallarınızı kal`a içine alınız" buyurmuştur ki, malını korumak istiyen kişinin en büyük mânevî sigortası zekâttır. Hattâ hadis ve siyer kitablarında beyân edildiğine göre: bu hadîs-i şerîf, Efendimiz tarafından Ashâbına îrad edildiği sırada, oradan geçmekte olan bir Hristiyan Arab durup Peygamberimize:

Fıtır Sadakasının Önemi

Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste fıtır sadakasının, oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerinden (günahlarından) arındırmak ve yoksullara gıda temini için farz kılındığı bildirilir (Ebû Dâvûd, "Zekât", 17; Müsned, II, 277). Hadisten anlaşıldığına göre fıtır sadakası, oruç tutan müslümanın, oruçluya yakışmayan davranışlarla zedelenen ibadetinin eksikliklerini tamamlar, aynı zamanda yoksulların bayram sevincine katılmalarını sağlar.

Fıtır sadakası -zekâttan farklı olarak- geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir. Bu sayede her müslüman, yoksul din kardeşine malî yardımda bulunmanın sevincini yaşar, devamlı bağış almanın ezikliğinden bir an için dahi olsa kurtulur. Ramazan boyu tuttukları oruçlarla ruh yapıları güçlenen fakirler, maddî yönden de güç kazanarak zenginlerle birlikte ve aynı coşku ile bayrama iştirak ederler. Karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları pekişir; böylece toplumda kaynaşma, paylaşma ortamı oluşur.

Arsa alım satımından kazandığım kara zekat düşer mi?

KOMŞULARIN YÜZÜNDEN EVİMİ SATTIM İYİ BİR EV ALAMAYINCA ARSA ALDIM VE SATTIM KAR ÜZERİNDEN ZEKAT GEREKİRMİ ŞİMDİDEN SAĞOLUN ALLAH RAZI OLSUN
Arsa alım satım işinden aldığınız paranın üzerinden bir sene geçmiş ise,o paraya zekat vacip olur.Ancak sadece paranın Kar olan kısmından değil de,eğer harcanmadı ise,karıyla beraber ana paraya da zekat vermek gerekir.Yani elindeki nisap miktarı malın sadece karı değil,tamamı zekata tabiidir.

Ancak ana para harcanmış elinde ise,sadece paranın karı mevcut ise,bakılır.Eğer bu miktar nisap miktarını (80 gr altın veya değeri para)geçmiyorsa zekat düşmez.Nisap miktarını geçiyorsa zekat vacip olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1556.html

Maden ve definelerin zekati nasil hesaplanir?

Alimlerin çogunluguna göre, sahibi bilinmeyen definelerin 1/5'i devlete, geri kalani da bulan kimseye aittir.

Madenlere gelince, bu konuda alimler arasinda farkli görüsler vardir. Bu görüsleri nakletmeden önce konunun iyi anlasilmasi için, öncelikle maden çesitleri üzerinde duralim.

Madenler üç kisimdir:

Kati olup ateste eritilebilen, dökümü yapilabilen madenler: altin, gümüs, demir, bakir, kalay, nikel gibi.
Eritilmeye elverisli olmayan kati madenler: Kömür, kireç, yakut, alçi tasi ve elmas gibi.
Sivi halde bulunan madenler: Petrol, sudan elde edilen tuz, zift gibi.
Hanefi mezhebine göre, bu üç grup madenden sadece birinci gruptakiler, yani isi ile eritilip sekillendirilebilen madenler zekata tabidir. bu mezhebe göre, madenler ganimet hükmünde oldugundan 1/5 nisbetinde zekat vermek gerekir. Eritilmeyen ve sivi olan madenlere ise, zekat vermek gerekmez.

Fİdye kime verilebilir?

Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakire de verilebilir.

Fidye, zekât verilen kişilere verilir. Bu bakımdan kişi çocuğuna veya torununa fidye veremez.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/14467/tutulamayan-ramazan-orucunun-fidyesi-ne-zaman-verilir.html

Sadaka nedir?

Sadaka, Allah rızası için fakirlere, muhtaç kimselere, karşılıksız olarak verilen şey; yapılan yardım, her türlü iyilik; Allah yolunda yapılan harcamadır.

Yapılan herhangi bir yardım veya iyiliğin sadaka sayılabilmesi için şu üç özelliğin birlikte bulunması gerekmektedir.

1. Allah rızası için yapılmalıdır,

2. Özellikle fakir ve ihtiyacı olan kişilere yapılmalıdır,

3. Karşılıksız olarak yapılmalıdır.

Bu üç şart birlikte gerçekleşmezse verilen şey sadaka olarak değer kazanmaz.

Sadaka, Allah’ın buyruklarına uymanın açık bir işareti ve fiili bir şahididir.

Kaynak:http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=179513

Fidye ne zaman verilir?

Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

Kaynak:http://mektebisuffa.com/?s=fidye

Fitre (Fıtır Sadakası) nedir?

Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır.

Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevab kazanmak kasdıyla verdiği sadaka demektir.

Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

Kaynak:http://www.forumlordum.net/ramazan-ayina-ozel/115992-ramazan-ayinda-fitre-nedir.html

Hangi mallara ve ne oranda zekat verilir?

Dağılım şu şekildedir:

Altın ve Gümüş (Ziynet olarak veya mal olarak) %2.5

Madeni veya kağıt para %2.5

Ticaret malları %2.5

Toprak ürünleri;
Doğal Sulama Ürünlerinde %10, Emek ile sulanan Ürünlerde %5

Bal %10

Maden ve Define %20

Deniz Ürünleri %20

Hayvanlar miktar ve türüne göre hesaplanır:
Tüm hayvanlar için, çoğunluk zamanı merada otlayanlara zekat verilir.

Deve adedine göre:
5-9 için 1 ad koyun
10-14 için 2 " "
15-19 için 3 " "
20-24 için 4 " "
25-35 için 1 ad iki yaşında dişi deve
36-45 için 1 ad üç yaşında dişi deve
46-60 için 1 ad dört yaşında dişi deve
61-75 için 1 ad beş yaşında dişi deve
76-90 için 2 ad üç yaşında dişi deve
91-120 için 2 ad beş yaşında dişi deve
121'den sonra tekrar baştan başlanır.

Koyun:
1-39 zekattan muaftır
40-120 için 1 koyun
121-200 için 2 koyun
201-399 için 3 koyun
400-500 için 4 koyun

Sığır:
1-29 zekattan muaftır
30-40 için 1 ad iki yaşına basmış erkek veya dişi buzağı

Fidyeyle İlgili Ayetler

Kuranda fidye ile alakali tahmini 16 ayet geçmektedir:

Ve öyle bir günden korunun ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz. (Bakara 48)

Sonra sizler öyle kimselersiniz ki, kendilerinizi öldürüyorsunuz ve sizden olan bir grubu diyarlarından çıkarıyorsunuz, onlar aleyhinde kötülük ve düşmanlık güdüyor ve bu konuda birleşip birbirinize arka çıkıyorsunuz, şayet size esir olarak gelirlerse fidyeleşmeye kalkıyorsunuz. Halbuki yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış idi. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanlar, netice olarak dünya hayatında perişanlıktan başka ne kazanırlar, kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. (Bakara 85)

Gayri müslimlere fitre ve zekât verilir mi?

Zekât ve fitre Müslüman olmayanlara verilmez. Çünkü zekât müslim olan fakirlerin hakkıdır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm):

"Zekâtı, Müslümanların zenginlerinden alıp fakirlerine veriniz."
buyurmuştur. Bunun için Müslüman olmayanlar zekâtla yükümlü değillerdir. Bu ibadet, Müslümanlara ait dini içtimai bir görevdir. Bu göreve ortaklık etmeyenlerin bundan faydalanma hakkı olamaz.

Yalnız İmam Züfer, zekâtın zımmilere (İslam idaresi altındaki gayri müslimlere) de verilemsini caiz görmüştür. Çünkü zekâttan maksad, bir ibadet yolu ile muhtaç kimseleri ihtiyaçtan kurtarmaktır. Bu maksat da, fakir zımmilere zekâtı vermekle elde edilir. Bununla beraber nafile sayılan sadakaların zımmilere verilebileceğinde ittifak vardır.

Ayrıca kalbleri İslâm'a ısındırılacak olan gayri müslimlere de zekât ve fitre verilebilir.

İnkar edilip geri gelmeyecek altın ve mallara zekat verilir mi?

Başkasına borç olarak verdiğimiz altın veya parayı geri alamıyorsak,borcunu inkar ediyor,veya ödemeyeceğini söylüyorsa onların zekatını vermek bize farzmıdır?Geri ödenmeyecek malın zekatını vermek gerekir mi?
Bir kimsenin malı olduğu halde elinden çıkıp (borç veriip geri gelme ümidi olmayan)faydalanaması ve bir daha eline geçmesi de düşünülmediği mallardan zekat vermek gerekmez.Bu mallara "malı zımar" denilir.Çünkü bu gibi mallar ne hakikaten nede taktiran üreyici sayılmaz.İnkar edilip ispatı mümkün olmayan alacaklar,zorla alınan ,el konana,çalınan mallar
denize düşüp çıkarılması mümkün görülmeyen mallar ve kırda gömülüp yeri unutulan mallar hep zımar malı kısmındandır.

Bu mallar bir zaman sonra tekrar sahibinin eline geçecek olursa,zekata tabi olan mallardan olup nisaba ulaştıklarında,sahibinin eline geçtiği tarihten bir sene sonra zekatlarını vermek farz olur.