Hicret.org Zekat

Hicret.org Zekat

Fidye vacip midir?

İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığından oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder.

Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir.

Kaynak:http://www.frmtr.com/ramazan-etkinlikleri/2990394-oruc-yerine-fidye-verilmesi.html

Altın Yüzük ve Takı Setlerine Zekat Düşer mi?

Kadınların süs amaçlı taktıkları takı seti,kolye,yüzük,küpe,bileklik gibi altından ve gümüşten olan ziynet eşyalarına zekat düşermi?Süs amaçlı takılan altın veya gümüş ziynet eşyalarına zekat verilir mi?
Altın ve gümüş hılkaten (yaradılış itibarıyla) ticaret için tayin edildiğinden niyet ile tayin etmeye muhtaç değildir.Altın ve gümüşte ticarete niyet edilsin edilmesin,veya nafakaya niyet edilmiş olsun her halükarda zekat farz olur.

Altın ve gümüş ister zinet olsun,yüzük, küpe,bileklik,kolyetakı seti gibi,ister evde kap kacak gibi ihtiyaç için kullanılsın altın ve gümüşün her çeşidine zekat düşer.

Bu takıların toplamı,80 gr mı geçerse veya elde bulunan diğer altın ve gümüşlerle beraber toplandığında nisap miktarına ulaşırsa, hesaplanarak zekatı verilir.

Bireysel emekliliğe zekat düşer mi?

Bireysel emeklilikten alınan paraya zekat düşermi?Bireysel emekliliğin zekatı olur mu?Bireysel emeklilikten alınan paranın zekatı olurmu?
Bireysel emekliliğe para yatıran kimse,bildiğim kadarıyla belli bir zaman geçmeden parasını çekemiyor.Eğer kişi istediği zaman gidip parasını alabilirse,emekli olmasını beklemeden nisaba ulaşan paraya zekat düşer.

Ancak henüz parasını eline alamamış,para eline geçmemiş ise,zekat vermez.Ancak parasını bankadan çektiği ve tam anlamı ile eline aldığı vakitte zekat farz olur.Hesabını yapıp kırkta birini fakir fukaraya zekat niyeti ile verir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1689.html

Hz. Aişe (r.a.)'den Rivayet Edilen Bir Hikaye

Hazret-i Aişe(r.a.) annemizden rivayet olundu. Bir gün kendisi oturuyordu. Yanına bir kadın geldi. O kadın elini yeninin içinde örtüyor(ve gizliyor)du. Hazret-i Aişe(r.a.) annemiz kendisine sordu.

-“Sana ne oluyor ki yeninin içinden çıkartmıyorsun?” Kadın:

-“Ey mü’minlerin annesi! Hiç bana sorma! Benim annem ve babam vardı. Babam sadaka vermeyi çok severdi. Annem ise (çok cimriydi) sadakada vermekten nefret ederdi. Annemi hiçbir zaman hiçbir şeyi sadaka verdiğini görmedim. Ancak iç yağından az bir şeyi ve bir parça da yırtık bir elbise sadaka verdiğini gördüm.

İkisi vefat ettikleri zaman; rüyamda gördüm. Kıyamet kopmuş idi. Annemi mahlukatın önünde dikilmiş gördüm. Rezil olmuş bir haldeydi. Halk annemin gizli ayıplarını ve günahlarını görüyordu. Ve gördüm. Annemin elinde o küçük iç yağı parçası vardı. Ve annem onu emiyordu. Ve bağırıyordu:

-“Ahhh! Susadım! Susadım!” diye

Fakirlere iftar vermek zekat olarak kabul edilir mi?

Fakir fukaraya iftar çadırlarında yemek yedirmekle zekat verilmiş olur mu?Ben fakirlere iftar çadırında yemek yedirmek istiyorum zekata niyet etsem zekat olarak kabul olur mu?
Zekatın geçerli olması için bazı şartları vardır ki,Müslüman olan fakirlere verileceği gibi malı fakire temlik etmek gerekir.Allah için fakire verilen şeyde temlik yok ise o verilen şey zekat olmaz.(zekat olarak verse dahi zekat olmaz)

Temlik:Nisap miktarı olan maldan belli bir kısmını çıkarıp,mal sahibinden tamamen alakasını kesip fakir veya vekiline teslim edip mülk yapmak suretiyle Allah için vermektir.

Zekatta temlik kaydıyla ibaha yapmanın caiz olmadığıanlaşılır.İbaha ise,Malın mülküyetini fakire vermeden fakire istifade ettirmektir.Mesela fakire yemek yedirmek gibi.

Eğer mal fakirin eline verilirse,mülk (temlik)eline vermeden yedirilirse ibaha olur.

Kız babası damadına zekat verebilir mi?

Hocam şimdi kızını evlendirmiş bir baba, sizin de yazdığınız gibi kızına zekat veremiyor. Peki ya damadına verebilir mi? Damadı başkalarından muhtaçsa ve dinen zekat alabilecek durumda ise kayınpederinden de zekat alabilir mi?
Zekat verilemeyecek yakınlar,nikah hısımları değil,sadece zengin şahsın usul ve furu-u;yani ana,baba,dede nene ile evlat ve torunlardır.

Zengin olan şahıs,gelinine zekat verebileceği gibi damadına,kayınpeder ve kayınvalidesine de zekat verebilir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-964.html

Arsaya zekat düşer mi?Arsanın zekatı olur mu?

Kenarda arsası olan kimseye zekat düşer mi?Şu anda arsam boş ama Allah izizn verirse ilerde ev yapmayı düşünüyorum.Benim bu arsaya zekat vermem gerekir mi?

Ticaret yapmak niyeti olmadan elinde bulunan arsa gibi gayri menkule zekat düşmez.Ancak arsa alıp satmak gibi ticret niyeti ile alındı ise o zaman arsanın kazancı üzerinden zekat vacip olur.Ancak ev yapmak gibi ihtiyaç için alındı veya miras gibi bir durumda bir getirisi yok ise,o zaman zekata tabi olmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1634.html

Para ve altinin zekati nasil hesaplanir?

Paranin zekati:

Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) zamaninda günümüzde oldugu gibi para yoktu.Dinar isimli altin para ile, dirhem isimli gümüs para vardi.Zekat da bu sebeple altin ve gümüs para üzerinden hesaplaniyordu.Bunun için, günümüzde paralarda nisap miktari, altin esas alinarak tespit edilir. Bu da 85 gram altindir.Bir miktar parasi, bir miktar da altini olan kimse, sayet her ikisinin toplami 85 gram altina esit gelirse, zekat vermekle mükellefdir.

Safilere göre böyle bir ilave yapilamaz.Bir kimse zekatla mükellef olabilmesi için nisap miktari altina veya paraya sahip olmasi gerekir.Safiilerde nisap miktari 72 gram altindir. Paranin zekati 1/40 ( % 2.5 )'dir.

Altinin Zekati

Borç verdiğimiz altın ve paralara zekat düşer mi?

Merhaba .benim sorum şöyle.Ben bir arkadaşıma yüklü miktarda borç para verdim.Ancak arkadaşım iflas etti borcunu ödeyemiyor,ama inkarda etmiyor ödeyeceğini söylüyor.Şimdi benim ona verdiğim ödenmesinin şübheli olduğu mala zekat vermem gerekir mi?
Borçlu olan kimse iflas etse,ama borcunu kabul ediyorsa,veya verilen borcu inkar edemeyeceğine dair elinizde bir vesika(senet,anlaşma vesair) veya delil varsa,ve seneler sonra da olsa o borcunu tahsil etseİmamaı Azama göre geçen senelerin zekatını verir.Geleceği kesin olan mala zekat düşer.

Ancak kişinin elinden çıkarıp bir daha eline geçmesi düşünülmeyen mal,malı zımar hükmünde olup bu mallara zekat vermek gerekmez.Fakat bu mallar seneler sonrada olsa sahibinin eline geçtiğinde,üzerinden bir sene geçtikten sonra zekatı verilir.Eğer mal sahibinin geri gelen mallarının aynı cinsinden elinde başka mallarıda varsa,onları birleştirip,hemen zekatını vermelidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1486.html

Zekat verirken nasıl niyet edilir?

Verilen bir zekatın sahih olabilmesi için, zekatı verirken veya onu ayırırken niyetin bulunması şarttır. Bu esastan şu meseleler doğar:

1)Zekatı fakire verirken veya zekat için bir mal ayırırken bunun zekat olduğunu kalp ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi gerekmez. Öyle ki, bir malı fakire zekat niyeti ile verirken bunun bir bağış veya bir borç olarak verildiğini dil ile söylemek zekata engel değildir.

2)Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bakılır: Eğer mal henüz fakirin elinde bulunuyorsa, zekata niyet edilmesi yeterlidir. Fakat elinden çıkmış ise, niyet edilmesi yeterli değildir.
Yine, bir kimse, bir adamın malından onun adına zekatını verdiği zaman, o kimse buna rıza gösterirse bakılır: Eğer o mal fakirin yanında mevcut bulunuyorsa, bu zekat sahih olur; değilse olmaz.

Kadınların mehirlerine zekat düşer mi?

Kadınların kocaları tarafından verilen mehirlerine zekat düşer mi?Nişan ve düğün zamanı takılan mehirlere zekat vermek gerekiyor mu?
Eğer bu mehir,mehri muaccel ise ve nisaba ulaşıyorsa,zekatı verilir.Eğer mehri müeccel ise,alacaklı kimsenin hükmüne tabi olur.Mehrini aldıktan sonra zekatını verir.
Kadınlara nikah sebebiyle erkek tarafından verilen mehir iki kısımdır.Mehri muaccel:Acele yani söz,nişan ve düğün esnasında mehir niyeti ile kadına takılan altın takılardır.

Mehri müeccel:eceli ,vakti olan ve ertelenmiş mehir demektir ki,Bu da nikah kıyılırken kadının erkekten nefsi karşılığında istediği belli miktarda bir mebleğdır ki,bunu hemen ödenmez.Daha sonra ödenmek kaydıyla şahitler huzurunda kabul edilen mihirdir.

Bu ikinci kısım olan mehri müecceli olan kimse eğer kocası bu mehri hanımına almış ve ödemiş ise,üzerinden senesi geçtikten sonra nisaba ulaşıyorsa onlara zekat verilir.

Fitre tek kişiye mi verilmeli, yoksa bölünerek de verilebilir mi?

Fİtre bölünmez, tek kişiye verilmesi daha uygundur.Çünkü verilecek fitre miktarı 7 lira gibi küçük bir miktardan başlamaktadır. Bu yüzden bölünmesi uygun değildir.

Alyans'a (evlilik yüzüğü) zekat verilir mi?

Evlilik nişanesi olan erkek ve kadınların taktığı altın yüzüklere zekat düşer mi?Alyansın zekatı olur mu?
İsret süs eşyası olsun ister takı olsun altın olan herşey zekata tabidir.Tek başına sadece altın alyanslara (yüzüklere)zekat düşmez.Zira sadece yüzük nisap oluşturmaz.Ancak kenarda nisap miktarına yani 80 gram altını veya buna yakın altın veya parası olan kimse üzerine takılan alyans,yüzük ve diğer süs amaçlı olan altınlarını da ilave edip zekatını verir.Ancak bunları ilave ettiği halde,nisaba ulaşmıyorsa zekat düşmez.

Gelin ve damada takılan altınlara zekat düşer mi?

Düğünde gelin ve damada takılan altın ve paralara zekat düşer mi?Gelin ve damadın takılarına zekat vermek gerekir mi?
Gelin ve damada takılan altınlar artık onların mülküdür.Ellerindeki altın ve paralar hesaplanır.Asli ihtiyaçlarından fazla olarak 80 gr altın veya bu değerde paraları var ise,üzerinden bir yıl geçtikten sonra takıların kırkta bir zekatı farz olur.Altın ve para da üreme şartı aranmaz.Çünkü bunlar zaten üreyici hükmündedir.

Ancak borçları var ise borç miktarı içinden düşüldükten sonra kalan kısmından hala 80 grama eşit ise zekat verilir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1593.html

Fitre kimlere verilebilir kimlere verilemez?

Fitre verilemeyecekler:

Anneye, babaya, dedeye, nineye; oğula, kıza, bunların çocukları olan torunlara zekat, fitre verilmez. Çünkü bunlar bir bakıma soframızın ortaklarıdırlar. Bunlara zekatla, fitreyle değil de servetin kendisiyle bakılır, yabancı muamelesine maruz bırakılmaktan kaçınılır.

Bunların dışında fitre verilecek yakınları da şöyle sıralamak mümkündür:

Evlenip başka aileye karışmış ihtiyaç sahibi kız kardeşe, ayrı ev kurmuş oğlan kardeşe, bunların çocukları olan yeğenlere, kayınpedere, kayınvalideye, damada, ihtiyaç sahibi geline, halaya, teyzeye, dayıya, bakıma muhtaç öğrencilere, bunlara bakan vekillerine, Pakistan'da sel felaketine uğrayan kardeşlerimize zekat ve fitre verilerek tüm ihtiyaç sahibi insanların imdadına koşmaya gayret edilir.

Kaynak:http://www.zaman.com.tr/ahmet-sahin/zekat-ve-fitre-kimlere-verilir-kimlere-verilmez_1022413.html