Hicret.org Zekat

Hicret.org Zekat

Yıl içine verilen sadakalar zekat yerine geçer mi?

Zekâtı fakire verirken niyet getirmek veya daha önce malın ya da paranın kırkta birini zekât niyetiyle ayırmak şarttır.

Niyetsiz verilen bir mal zekât yerine geçmez.
Kendisine zekât farz olan kimse, gelen fakirlere sadaka verirken zekâta niyet ederse, verdiği mal veya para zekât yerine geçer. Çünkü zekâtta aslolan niyettir. Zekat verirken de zekat olduğunu söylemesi şart değildir.

Yıl sonuna kadar zekâta niyet etmeksizin fakir ve muhtaçlara dağıttığı sadakayı hesaplayarak zekâta mahsup etmek caiz değildir. Yani böyle bir niyetle zekât ödenmiş olmaz.1 Ancak zekat niyeti ile verilmişse zekat yerine geçer.

Kaynak:https://tunagur.wordpress.com/2012/08/03/sadaka-ile-ilgili-soru-ve-cevaplar/

Tarim ürünlerinin zekati (ösür)

Tarim ürünlerinin de bir mal oldugu ve bu bakimdan zekata tabii bulundugu Kitap,Sünnet ve Icma ile sabittir. Mesela su iki ayette mahsüllerden zekat verilecegine dikkat çekilmektedir:

"Ey iman edenler! Kazandiklarinizin iyilerinden ve rizik olarak yerden size çikardiklarimizdan hayra harcayin. " ( Bakara Suresi 267.Ayet )

"Çardakli ve çardaksiz (üzüm) bahçeleri, ürünleri çesit çesit hurmalari, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narlari yaratan O'dur. Herbiri meyve verdigi zaman meyvesinden yeyin. Devsirilip toplandigi gün de hakkini (zekât ve sadakasini) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez." ( En'am Suresi, 141.Ayet )

Kiraya vermek üzere elde tutulan ev ve dükkanlar zekat düşer mi?

Henüz kiraya verilmemiş ancak kiraya verilmek üzere elde tutulan ev veya dükkanlara zekat düşer mi?

* * *

Kiraya vermek üzere dükkanı veya ev veya sanayide kullanmak üzere kiralık malları olsa,ancak bumları kiraya verememiş olsa bunlara zekat farz olmaz.Ancak ev ve dükkanları veya malzemeleri kiraya verdikten sonra zekat farz olur.

Tarlasından elde ettiği mahsülü satmak için veya başka bir sebeble bir sene veya daha fazla bekletse de ona da satıncaya kadar zekat farz olmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1471.html

En üstün sadaka nedir?

İhtiyaç sahibinin ihtiyacına uygun olan karşılığı vermek en üstün sadakadır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki:

En üstün sadaka, su vermektir. [Nesai]

En üstün sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır. [Beyheki]

En üstün sadaka, iki kişinin arasını bulmaktır. [Taberani]

En üstün sadaka, dilini tutmaktır. [Deylemi]

En üstün sadaka, gizli verilendir. En üstün sadaka, ilmi yaymaktır. [Taberani]

En üstün sadaka, ilim öğrenip, başkasına da öğretmektir. [İbni Mace]

En üstün sadaka, kin güden yakınına verilendir. [Taberani]

En üstün sadaka, sağlıklı, mala tamahı çok olup, zenginliği umup fakirlikten korkarken verilen sadakadır. [Müslim]

En üstün sadaka, doğru sözü yerinde söylemektir. [Hâkim]

En üstün sadaka, Ramazan’da verilendir. [Tirmizi]

Kaynak:http://www.nurnet.org/sadaka-sadece-parayla-mi-olur/

Borçlu olan kimseye zekat Farz mıdır?

Borcu olan kimsenin zekat vermesi gerekirmi?Benim nisab mikdarına eşit malım var ancak bir o kadarda borcum var?Ne yapmalıyım Zekat vermem gerekir mi?

Borçlu olan kimse önce borcunu hesaplar.Malının içinden borç olan mikdarı düştükten sonra bakar;geriye kalan mal nisap mikdarı oluyorsa o kimseye zekat farz dır.Ancak geriye kalan malı nisap mikdarını bulmuyorsa o kimseye zekat vermek farz olmaz.

Nisap :Zekatın vacib olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki,bu da kişinin borcundan hariç 20 miskal(80,18 gram) altın veya bunun değerinde para veya ticaret malıdır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1339.html

Babamın zekatı bana düşer mi?Baba Çocuklarına zekat verebilir mi?

Evliyim babamın zekatı bana düşer mi?Baba kızına zekat verebilir mi?Babanın kızına zekatı geçer mi?Baba çocuklarına zekat verebilir mi?
Evlenip ayrılsa bile bir babanın kız (dul olsa bile) olsun erkek olsun çocuklarına zekatı geçmez.Zira evlenseler bile aradaki bağ kan bağı değişmez.Baba ile çocuklar arasındaki menfeatler ortak olduğu için usul ve füru (nekadar aşağşı giderse gitsin çocukları, nekadar yukarı giderse gitsin babaları)'a zekat verilmeyeceği gibi, fitre de verilmez.Kısacası baba çocuklarına zekat veremez.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1588.html

fakire verilen paranın zekat olduğunu söylemek şartmı dır?

Zekat verirke,verdiğimiz paranın zekat olduğunu karşımızdaki kişiye söylememiz gerekir mi?Yani verilenini zekat olduğunu bilmesi gerekir mi?
Verilen zekatın geçerli olması için, zekatı fakire verirken veya malı dağıtmak üzere diğerlerinden ayırırken onları zekat olarak vereceğine niyet etmek gerekir. Ancak verdiği malın zekat olduğunu karşısındaki fakire söylemesi şart değildir. Önemli olan niyet etmesidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1147.html

İşveren işçisine zekât verebilir mi?

Geçim sıkıntısı çeken işçilere (yani ücret aldığı halde yine de yoksul olan, zekât ödemekle yükümlü olacak kadar zengin olmayan, bu sebeple de zekât alması caiz olan işçilere) yapılan ve ücrete dahil edilmeyen ödemeler zekât yerine geçer. İşçi alınırken, "ücreti düşük veriyoruz ama zekât da vereceğiz" denilmedikçe işçiye verilen zekât, ücret yerine geçmez ve bir sakınca yoktur.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Hacda sadaka vermeyi gerektiren hususlar nelerdir?

Bu hususlar şu şekilde sıralanır:

1-Herhangi bir âzasının tamamına değil de bir kısmına koku sürünmek.

2-Bir günden az olmak üzere başını örtmek veya dikişli elbise giymek.

3-Saç ve sakalının dörtte birinden azını, avret mahalli ve koltuk altlarının bir bölümünü traş etmek.

4-El ve ayak tırnaklarının bir kısmını kesmek.

5-Abdestsiz olarak Kudüm ve Vedâ tavafını yapmak. Abdestli olarak tekrar yaparsa ceza düşer.

6-Cemrelere bir taş noksan atmak. Verilecek sadaka, bir fitre miktarıdır.

7-Çekirge öldürmek ise az bir miktar sadaka vermeyi gerektirir.

Kaynak:https://tunagur.wordpress.com/2012/08/03/sadaka-ile-ilgili-soru-ve-cevaplar/

İnci,pırlanta,zümrüt,yakut,zeberced gibi,ziynet eşyalarına zekat düşer mi?

Bayanların ziynet eşyası olarak kullandığı inci,zümrüt,pırlanta,zümrüt ve yakut gibi kıymetli taşlara zekar vermek gerekir mi?takı amaçlı kullanılan süs eşyalarına zekat düşer mi?
Altın, gümüş ve paranın haricinde,inci,yakut,zeberced,pırlanta,zümrüt gibi kıymetli taşlara,eğer ticaret maksadı ile bulunduruluyor ve ticareti yapılıyorsa bu mallarda zekata tabi olur..Ancak hiç bir ticaret niyeti güdülmeyip süs amaçlı veya takı olarak kullanılıyorsa zekata tabi olmaz.

Lakin bu sayılanlara zekat lazım gelmese de bunlar, nisap miktarına (561 veya 641 gr gümüş değerine) ulaşırsa bunların sahibi şer'an zengin sayılacağından zekat ve sadaka alamazlar,sadaka-i fıtır ve Kurban vacip olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1470.html

Zekatı Ramazan ayında vermek şartmıdır?

Zekat ramazan ayındamı farzdır?Zekatı Ramazanda vermek şartmıdır?Ramazanda sonra veya önce zekat verilemezmi?

* * *

Zekat vermek Ramazan ayına mahsus değildir.Ramazan ayının haricinde her hangi bir ayda da zekat verilir.Zira zekatın şartı üzerinden bir yıl geçmesidir ki,bu ramazan ayının dışındada farz olur.Ancak Ramazan ayı ibadetlerin ve aellerin katlandığı bir ay olduğundan fakir fukarayı gözeterek daha fazla sevap alabilmek için genellikle zekatlar ramazan ayında verilir.

Ancak Zekat vermek için Ramazan ayını beklemek şart değildir.Zira zekat kişi mal edindikten sonra bir yıl geçmesi ile beraber farz olur.Farz ibadetlerde de acele etmekte faide vardır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1594.html

Hangi mala zekat düşmez?

Nelere zekat düşmez?Hangi mallara zekat düşmez?hangi malın zekatı verilmez?Hangi maldan zekat verilmez?
Haceti asliyye denilen,zaruri ihtiyaç sayılan şeyler zekat nisabına dahil değildir.
İçinde oturduğu evi,ev eşyası,giydiği elbiseler,bineği,hizmet için olan köle,kullanılan silah,kendisine ve ailesinin yiyeceği ve ilim ehlinin kitapları,ve sanatkarın takımları.Ehlinden başkasında bulunan kitaplar haceti asliyye değildir.

Altın ve gümüşün dışındaki her türlü zinet eşyası(inci,yakut,zümrüt gibi),ticaret için olmamak kaydıyla zekat nisabına dahil olmaz.Altın ve gümüş ticaret için bulundurulmayıp,zinet(takıve süs) için olsa veya evde kap kacak,süs eşyası gibi kullanılan bir şey olsa bile altın ve gümüş zekata tabi olur.

Bir kimse altın ve gümüşü ailesine nafaka diye tayin etse (biriktirse)yinede ona zekat düşer.

Asli Ihtiyaçlar nelerdir?

Asli ihtiyaçlar ( havaici asliye ), genis bir tarifle maddi ve manevi hayati devam etmesi için muhtaç olunan seylerdir.Insanin arzu ettigi hersey zaruri ihtiyaç degildir.Zekat mükellefiyeti bakimindan zaruri ihtiyaçlar sunlardir:

Ev ve ev esyasi: Ev ve ev için gerekli olan zaruri ihtiyaçlar, diger bir tabirle lüks olmayan harcamalar zekattan muafdir. Buzdolabi, çamasir makinasi, evde kullanilan aletler ihtiyaçtir.Evde ihtiyaç fazlasi olan diger esyalar veya çift olan esyalar satmak yani ticaret gayesiyle olmadigi takdirde, zekata tabi degildir. Ancak bu esyalarin toplami nisap miktarina ulasirsa, zekat almamaya, kurban kesmeye ve fitre vermeye sebebtir.

Safii mezhebine göre, bir kimse çalisarak geçimini temin edemiyorsa, evde bulunan esyalarinin nisap miktarina ulasmasi zekat almasina mani degildir, alabilir.Bizim tercihimiz de budur.

Zekat verirken niyet etmek şart mıdır?

Zekat verirken niyet etmek gerekir mi?Zekatı dağıtırken her fakirde ayrı ayrı niyet etmek şartmıdır?Niyet yapılmadan zekat verilse o zekat geçerli olur mu?
Zekat verirken veya anamaldan zekat verilecekleri ayırırken niyet edilmesi şarttır.Eğer zekatı verirken veya ayırırken zekat niyeti getirilmez ise,zekat ödenmiş olamaz.

Çünkü zekat bir ibadet olduğu için onda niyet şarttır.Niyette de amel ile beraberlik asıldır.Ancak zekat çeşitli kimselere verildiği için,her bir kimseye verildiğindeeğer niyet şart olursa güç olur.Bunun için,oruca başlamazdan evvelgetirilen niyet nasıl orucun sıhhati için kafi geliyorsa,zekatın sıhhati için de ödenmesi gereken miktar anamaldan ayrılırken zekat niyetini getirmek yeterlidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1472.html

Sadaka kimlere verilebilir?

Çeşitli ameller arasında fazilet bakımından farklar bulunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım ve tasadduklarda da bir sıra gözetilmiş; öncelikli tasadduk alanları belirlenmiştir.

Gerçekten kişinin çok yakınında, belki aile fertleri arasında büyük sıkıntı içinde olanlar varken, uzakta olanlara yardım etmeye kalkışması maslahata uygun düşmez. Bu yüzden yardım ve infaka en yakınından başlamak prensibi getirilmiştir.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Bir kimsenin sarfedeceği en faziletli dinar, kendi aile fertlerine infak ettiği dinarla, Allah yolunda hayvanına ve yine Allah yolunda cihad edecek olan arkadaşlarına harcadığı dinardır” (Müslim, Zekât, 38; Tirmizi, Birr, 42; İbn Mace, Cihâd, 4; Ahmed b. Hanbel, V, 279, 284).